KRIS Sammarbetspartners

 

Trunk

TRUNK( Trygga unga i Norrköping )

Trunk-Dagen är en temadag som riktar sig till elever i årskurs 1 på gymnasiet. Föreläsare är Polisen, Unga KRIS, NOva Huset, Brottsofferjouren och Pangea/BackUp.
Dagen är en del i ett långsiktigt arbete för att främja trygghet i skola och samhälle och bygger på att man arbetar med frågorna på flera sätt och över tid.

 

 

Brottsofferjouren östra Östergötland

Brottsofferjouren Östra Östergötland är en ideell förening som arbetar för att stötta brottsoffer, vittnen och anhöriga. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och alla, oavsett ålder, kön, etnisk härkomst, tro, sexuell läggning med mera, är välkomna till oss. För oss är det den brottsutsatte som står i fokus och vad vi kan göra för att hjälpa den och dess anhöriga, ingenting annat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krismedia.se