Den 13 juli med Peking i Trondheim

Den 13 juli 2016 - med Peking Fanz på plats i norska Trondheim
001 002 003 004
005 006 007 008
009 010 011 012
013 014 015 016  Digital StillCamera
017 018 019 020
021 022